Här är några viktiga punkter att komma ihåg om tidrapportering:

Tidrapportering används för att dokumentera faktiska arbetade timmar (eller omfattas av en lämplig ledighet program som semester eller sjukledighet) genom att ledning kan beräkna anställdas tid så att rätt lön utbetalas.

När en handledare godkänner intygar den att timmar som registrerats av den anställde är korrekta så lönekontoret betalar ut rätt lön. Handledare skall aldrig signera tidrapportering för de anställda.

När en anställd tecknar timmar intygar den att dokumentet exakt återspeglar faktiskt arbetade timmar eller omfattas av en ledighet. Anställda skall aldrig signera tidrapportering för handledare.

Om det är nödvändigt att korrigera en tidregistrering efter endera eller både den anställde och handledare har undertecknat måste båda parter godkänna förändringen på tidkortet.

Det är viktigt att anställda och arbetsledare förstår att deras handlingar, även rutinåtgärder som att fylla i tidrapportering har en betydande inverkan på målet att göra redovisningen enklare och företaget ett bra ställe att arbeta på.