Bra tidrapportering

Slipp gamla stämpelklockor och pappershantering

Ett bra affärssystem för revisorer

Jag har alltid varit intresserad utav ekonomi och jag kommer nu att börja läsa
1 det på högskolan. Att få fördjupa mig inom ämnet ekonomi har alltid varit en dröm för mig och jag ser verkligen fram emot att få göra det. Jag läste även ekonomi på gymnasiet, såklart, och jag tyckte att det var riktigt intressant och givande.

Arbeta som revisor

Jag kommer inrikta min utbildning mot redovisning. Jag har alltid velat bli revisor så det kommer jag sikta på att bli. Jag tror att det kommer bli riktigt bra för mig! Jag vet att det an vara ett tufft jobb att vara revisor men det kommer fler och fler tjänster som underlättar för revisorer.

Ett bra affärssystem

En viktig del av att vara revisor är att man skapar en pålitlig och trygg relation till sina kunder. För att kunna vårda relationen med sina kunder så behöver man även tid till det. Det finns ett företag som hjälper alla revisorer med det och det är företaget brightcom.se. De erbjuder ett Affärssystem för revisorer som är riktigt bra. Det ger alla revisorer chans att arbeta mindre manuellt och snabbare skicka och dela all information med kunden. Vill du veta mer om deras affärssystem så kolla in på deras hemsida!

Tidrapporteringstips

Här är några viktiga punkter att komma ihåg om tidrapportering:

Tidrapportering används för att dokumentera faktiska arbetade timmar (eller omfattas av en lämplig ledighet program som semester eller sjukledighet) genom att ledning kan beräkna anställdas tid så att rätt lön utbetalas.

När en handledare godkänner intygar den att timmar som registrerats av den anställde är korrekta så lönekontoret betalar ut rätt lön. Handledare skall aldrig signera tidrapportering för de anställda.

När en anställd tecknar timmar intygar den att dokumentet exakt återspeglar faktiskt arbetade timmar eller omfattas av en ledighet. Anställda skall aldrig signera tidrapportering för handledare.

Om det är nödvändigt att korrigera en tidregistrering efter endera eller både den anställde och handledare har undertecknat måste båda parter godkänna förändringen på tidkortet.

Det är viktigt att anställda och arbetsledare förstår att deras handlingar, även rutinåtgärder som att fylla i tidrapportering har en betydande inverkan på målet att göra redovisningen enklare och företaget ett bra ställe att arbeta på.

Frågor att ställa innan du anlitar en affärskonsult

Förbered dig på att lämna över stafettpinnen till någon annan och titta på och se hur vinster rulla in – eller hur?

Inte så fort. Innan du anställer någon se till att du ställa dessa tre frågor (och sedan läsa om min visserligen fruktansvärda erfarenheter med en outsourcad marknadsföring företag).

Vilka erfarenheter har du i min bransch?

Som vår VD gillar att säga ”Varför ringa en läkare för att fixa din bil.” Med andra ord. Om du ska anlita en affärskonsult så anlita någon som känner ditt område utifrån och in. Gör du något annat kommer det att ge dig hit eller negativt resultat. Vägen till framgång eller misslyckande ser annorlunda ut för ett IT företag än det gör för ett bageri. Det är sant att det finns några fasta affärsprinciper ute i etern men deras tillämpning ser annorlunda ut i olika branscher!

Vad kan du visa mig som bevis på din kunskap?

Prat är billigt! Bara för att någon säger att de vet mycket om din bransch betyder inte att de kan det. Be att få känna till så många detaljer som du kan om vilka företag konsulten har arbetat med och var försiktig med en mångsysslare. Det är ganska svårt att vara en expertmekaniker och en läkare. Företagen är komplicerade och ditt är unikt. Lita bara på någon som är specialiserad.

Hur kommer du att mäta din framgång?

Om konsultens främsta pitch för framgång är en långsiktig plan för fortsatt engagemang, tänk tvärtom. Ställ frågor om hur deras framgång kommer att mätas som kan hjälpa dig att få en konsult med motivation.

6 steg till konsekvent tidrapportering

Att implementera ett tidrapporteringssystem är en sak men att få dina medarbetare att använda det konsekvent är en annan. Om ditt företag är beroende av fakturering för de anställdas tid innebär felaktig tidrapportering att du inte får betalt för allt arbete som ditt team gör. Hur kan du se till att de anställda faktiskt spårar sin tid på rätt sätt? Prova dessa tips.

1. Välj en tidspårningslösning som är lätt att använda.

Om det finns en enorm inlärningskurva inblandade med ditt verktyg för tidspårning. De anställda kommer inte att använda den eller kommer att använda det endast sporadiskt. Även om de inte använder den kan en otymplig tidredovisningsprodukt ta upp så mycket tid att det praktiskt taget blir ett andra jobb i sig. Leta efter en produkt som är intuitiv och inte tar alltför mycket tid så att de anställda kan fokusera på att vara produktiv i stället för att mata in siffror.

2. Förklara helheten.

Många anställda anser att tidrapportering bara är till för lönesyften. Förklara att även om detta är en stor del av det så använder du också tidredovisning för att hantera affärskostnader och planera för framtiden. Till exempel genom att spåra tid per projekt kan du skapa mer exakta prisuppgifter och uppskattningar för framtida kunder som hjälper företag att tjäna mer pengar och i slutändan hjälper anställda göra mer pengar också.

3. genomför utbildning.

Även om det tidspårningsprogram du väljer är så lätt dina medarbetare kan lära sig det på egen hand hjälper utbildning till för att säkerställa konsekvens. Till exempel bör du förklara hur man kategoriserar olika uppgifter så att du kan vara säker på att alla dina anställda spårar sin tid på samma sätt. Annars kan du ha en anställd som kategoriserar något som administrativ tid när det egentligen borde vara projekttid.

4. Flexibilitet
Dina anställda kan arbeta på kontoret, hemma, på en kunds arbetsplats eller i bilen. Välj en tidspårningslösning som gör det möjligt för dem att enkelt spåra sin tid från en mobil enhet så att de kan mata in sin tid de arbetar snarare än att försöka rekonstruera vad de gjorde i slutet av en lång dag när de kommer tillbaka till sitt skrivbord. Cloud-baserade lösningar säkerställer att ditt team alltid har korrekta uppgifter oavsett var de är vilket eliminerar förvirring.

5. Tidrapportera till redovisningsföretaget regelbundet.

Särskilt i de tidiga stadierna av genomförandet av en ny tidredovisningslösning är det viktigt att se vad de anställda gör på en regelbunden basis så att du kan rätta till fel innan de blir ett invandt beteende.

6. Var ett exempel.

Anställda följer din egna rutin och om du tar inte spårar din egen tid på allvar kommer ingen annan heller att göra det. Förutom att inspirera dina medarbetare kommer du att spåra din tid som hjälper dig att se var du faller till korta av din maximala produktivitet och hur din tid kan användas bättre för att få er mer lönsam verksamhet.