De många funktionerna för tidregistrering,
fakturerbar tid, utlägg, semesterplanering och lönehantering gör att din organisation effektiviseras och all administrering av tid förenklas avsevärt.

Alla företag har ett behov av att anställda rapporterar sin tid. Oavsett om
behovet rör sig om underlag för löneutbetalning, fakturering, projektuppföljning eller möjligheten att analysera företagets aktivitetstid, gör Millnet Tid arbetet med tidrapportering enkelt och effektivt.

Millnet Tid säkerställer att tiden rapporterats in korrekt, utan att vara betungande för de anställda. Du får komplett underlag för tidsfakturering och lönehantering.